Điạ chỉ: Số 18, Khu TT X3 - Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Mầm non Tuổi Thần Tiên Văn Điển